Кои контактни леќи се вистинскиот избор за Вас?

При купување контактни леќи за првпат најважно е да се направи специјализиран очен преглед за контактни леќи. Овој преглед е различен од очниот преглед за стакла и како таков содржи различни параметри кои што овозможуваат правилен избор на контактни леќи кои што ќе Ви овозможат удобно носење без никакви последици. Денес, на пазарот се нудат различни типови на контактни леќи и затоа е особено важно да ги следите советите кои што Ви се препорачани од Вашиот офталмолог или оптичар.

Особено е значајно точно да се утврди кои тип на контактни леќи се најдобро решение за Вашиот вид, од кој материјал треба да бидат изработени и кој е нивниот период за носење.

Материјалот од кои се изработени леќите е најважната карактеристика, бидејќи од тоа зависи колку леќите ќе бидат удобни, флексибилни и здрави за носење. Постојат неколку различни материјали, а главно леќите можат да се поделат на тврди, полутврди и меки кои можат да бидат хидрогел и силикон - хидрогел контактни леќи. Меките, силикон - хидрогел леќи се најсовремен тип на контактни леќи бидејќи овозможуваат најголема пропустливост на кислород и со тоа претставуваат можеби најдобар избор. Повеќе околу материјалот на изработка можете да прочитате тука.

Кое ќе биде времетраењето на леќите е во зависност од Вашите потреби и активности. Постојат неколку различни видови на леќи со различен период на носење.

Во продажните места на Прима Оптика можете да најдете контактни леќи од сите видови, да добиете стручен совет и мислење, како и бесплатен пробен премерок на Dailies Aqua Comfort Plus, еднодневна еднократна контактна леќа.