Анатoмија на окото

Анатомија на окото

Окото претставува најсофистициран и најчуствителен орган на човековото тело. Тоа е најважното човечко сетило, бидејќи преку окото се примаат 90% од информациите од околината. Делува слично како фотоапарат бидејќи светлината која што се одбива... повеќе...